Perfomance

Kristina sin definisjon på hva ei forestilling kan være er vid. Forestillingene kan ta form som øvelser, konseptuelle kunstverk, video, installasjon, intervensjon, helaftens forestillinger, intime møter, kviss eller som relasjonelle hendelser. Hun spiller med etablerte konvensjoner, ofte ved bruk av dokumentarisk materiale og fantasi. Å skape ei forestilling er en måte å være aktiv i verden på.