Kurant nabolag (2016)

Sommeren 2016 skapte Kurant en utendørs utstilling på og rundt Skipsveftstomta hvor besøkende hadde mulighet til å komme og gå som de selv måtte ønske det gjennom hele sommeren.

En gruppe kunstnere har over lengre tid utforsket området på og rundt Verftstomta. Dette har resultert i et kart og flere stedsspesifikke installasjoner som reflekterer over eksisterende kvaliteter og alternative muligheter for områdets framtid. Et felles engasjement har vært at dette blir et felles byrom og sosialt møtested, som gjøres åpent og tilgjengelig for alle. Vi ønsker å gi et mulighetsrom som kan si noe om menneskelig skala og aktivitet, og gi noen andre svar utover behov for boliger og parkering. Vi vil ha frem stedets egenart som en verdifull ressurs å bygge videre på og ser frem til å bli en del av det nye nabolaget!

 

Kristin Tårnes and Kristina Junttila lagde en film til utstillinga som ble vist i vinduet til Kurant gjennom hele utstillingsperioden, dag og natt. Tittelen på filmen var “Hverdagslige framtidsfabuleringer” Filmen viser hverdagslige handlinger for å oppleve det industrielle landskapet i dag og for å foreslå nye måter området kan bli brukt i framtida.

Etter dette prosjektet fortsette de å filme og de har laget nye versjoner hvor det foregår store forandringer på stedet.