Kurant nabolag (2016)

Nærmeste nabo til Kurant er Tromsø Skipsverft, Tromsø sentrums siste gjenværende industri. Skipsverftet, skal i nærmeste fremtid flytte og Kurant er opptatt av hva som skjer i området og skapte en utendørs utstilling på og rundt Skipsveftstomta hvor besøkende hadde mulighet til å komme og gå som de selv måtte ønske det gjennom hele sommeren.

En gruppe kunstnere har over lengre tid utforsket området på og rundt Verftstomta. Dette har resultert i et kart og flere stedsspesifikke installasjoner som reflekterer over eksisterende kvaliteter og alternative muligheter for områdets framtid. Et felles engasjement har vært at dette blir et felles byrom og sosialt møtested, som gjøres åpent og tilgjengelig for alle. Vi ønsker å gi et mulighetsrom som kan si noe om menneskelig skala og aktivitet, og gi noen andre svar utover behov for boliger og parkering. Vi vil ha frem stedets egenart som en verdifull ressurs å bygge videre på og ser frem til å bli en del av det nye nabolaget!

Kristina Junttila og Kristin Tårnes skapte en film til utstillinga som var projisert i vinduet til Kurant gjennom hele utstillingsperioden, dag og natt. Tittelen på filmen var “Hverdagslige framtidsfabuleringer” og den var filmet gjennom et helt år på Skipsverftet. Filmen iscenesetter hverdagslige handlinger for å oppleve industrilandskapet i dag, og for å foreslå nye ideer til hvordan området kan brukes i framtida.