Kristina Junttila Valkoinen (1977) er en norsk/finsk kunstner som jobber innenfor Live Art. Hun konstruerer hendelser og visninger hvor ulike former for medskapende aktivitet kan oppstå, i lokaler fra frisørsalonger, eldrehjem, seminarrom til mer konvensjonelle scenerom og gallerier. Hun er utøver, medskaper, regissør, forsker og pedagog. Hun er interessert i å utforske scenekunst som et sted for samfunnsdeltagelse og utvide hvilke former ei forestilling kan ta.

Tema for Kristinas kunstneriske praksis kretser omkring forholdet mellom eksisterende strukturer og det personlige. I hvilken grad påvirkes livene våre av omgivelser, regulativer og institusjoner? Hvem har frihet, ansvar eller makt?

Kristina bor i Tromsø, Nord Norge og er doktorgradsstipendiat ved Kunstakademiet, Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. I Tromsø sitter hun i den kunstneriske ledelsen av Ferske Scener og samarbeider tett med Snakk for deg sjøl. Høsten 2016 skal hun bo i Finland og jobbe med doktorgraden ved Teaterhøgskolen i Helsingfors.

Kristina har tidligere studert performancekunst, teater, visuell kunst, bevegelse, kritisk teori og pedagogikk i København, Universitetet i Tromsø, Dartington College of Arts, Kunstakademiet i Turku og har mastergrad i “Live Art and Performance Studies” fra Teaterhøgskolen i Helsingfors.