Kristina Junttila Valkoinen (1977) er en norsk/finsk kunstner som jobber innenfor Live Art. Hun konstruerer hendelser og visninger hvor ulike former for medskapende aktivitet kan oppstå, i lokaler fra frisørsalonger, eldrehjem, seminarrom til mer konvensjonelle scenerom og gallerier. Stedet, konteksten og folkene til forestillingen er ofte utgangspunktet for prosessen. Hun er utøver, medskaper, regissør, forsker og pedagog. Hun er interessert i å utforske scenekunst som et sted for samfunnsdeltagelse og utvide hvilke former ei forestilling kan ta.
 
 
Tema for Kristinas kunstneriske praksis kretser omkring forholdet mellom eksisterende strukturer og det personlige. I hvilken grad påvirkes livene våre av omgivelser, regulativer og institusjoner? Hvem har frihet, ansvar eller makt?
 
 
Kristina bor i Tromsø, hvor hun sitter i kunstnerisk ledelse i Ferske Scener, har et samarbeid over flere år med Snakk for deg sjøl, andre kunstere innenfor visuell kunst, scenekunst og dansekunst. Hun har flere pågående samarbeidsprosjekter med kunstnere i Finland.  For tida er hun førsteamanuensis i scenekunst ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Kristina underviser jevnlig ved samme universitet, ved andre kunstinstitusjoner og Teaterhøgskolen i Helsinki. Kristina er i sluttfasen av en doktorgrad.