Kristina underviser, holder kurs, instruerer og veileder i Live Art og samtids-scenekunst. Hun har 20 års erfaring med å undervise og instruere ulike nivåer og grupper, hun har  gått på praktisk-estetisk lærerutdanning i Tromsø og har en master som faglærer i teater fra Teaterhøgskolen i Helsingfors. Hun har blant annet undervist på Kunstakademiet i Åbo, Universitetet i Tromsø, Aalto universitet og Teaterhøgskolen i Helsingfors. Tema hun har undervist i er blant annet performancekunst, deltagende kunst, stedsspesifikk kunst, post-dramaturgiske former, “community art”, tverrfaglige prosjekter, interaktivt teater, aktivisme og scenekunst, “Fluxus Event Scores”, hverdag og kunst, kunstnersamtale og selvbiografiske forestillinger.  Hun er opptatt av respekt for faget og studentene, at hver student skal utvikle sin stemme og at vi videreutvikler faget sammen gjennom fokus på kunstnerisk praksis og integrering av kritisk teori og refleksjon. Under er noen eksempler på kurs og undervisningsprosjekter hun har ledet.

Universitetskurs i performancekunst

Samarbeidsprosjekt med Russland

Fluxus Event Scores