How to make a living in Finnish (2011)

 

Kristina Junttila fra Norge og Johanna MacDonald fra Kanada, er begge såkalt halvt finsk, en av foreldrene er fra Finland. De to performancekunstnerne bruker deres erfaringer som halve finner i Finland til å skape ei forestilling som fungerer som en bruksmanual til å være finsk.

“How to make a living in Finnish” kommer inn på tema som hvordan det oppleves å se din egen nasjons kultur gjennom en utenforståendes øyne samtidig som du også selv er utenforstående. Forestillingen kan minne om et TV-program hvor Junttila og MacDonald gjør standup, foreleser, viser video, intervjuer en ny gjesteimmigrant for hvert show og ser på finsk gramatikk. De diskuterer også finskhet generelt og snakker om hvor de planlegger å bli gravlagt.

Forestillingen bruker både finsk og engelsk.

 

[smart-grid row_height=”150″ margins=”5″ thumbs=”false”]

[/smart-grid]