Promises of a Passport or Passport of Promises (2006)Performanceforelesning om menneskesmugling

Hver år flytter over 20 millioner mennesker
og halvparten av disse reiser ulovlig.

“Promsises of a Passport or Passport of Promises” er en  forelesning med harde fakta om menneskesmuggling, historier fra flyktninger, smuglere, idealister og kriminelle og bilder fra når Kristina reiste til Gran Kanaria for å få øye på båtene fyllt med flyktninger. Til slutt blir forelesningen personlig og ingenting er selvklart lenger.

En naiv forelesning hvor sannheten forsvinner inn i et imaginært landskap, men som fortsatt holder fast ved forelesningsformen gjennom powerpoint, video og overhead.

Om å reise og flykte, frihet og grensekryssning.

“I think when you see a passport, really what you are seeing is a body there, because it is about a definition of a body. A body can travel from one place to another, only based on the fact that there is a passport that is defining us. That can sometimes be helpful, sometimes detrimental.”
Felix Gonzales-Torres


“Man bør ikke la seg forvirre av formen. Premieren i kunstakademiets “Kuvateatteri”, Promises, er et viktig innlegg, som skjærer opp alle de gamle sårene til en gammel verdenshelbreder. Sannsynligvis så tvinger den også andre til å tenke på ens egen livsstrukturer og verdens virkelighet. Forestillingen bygger på Junttilas egne erfaringer og forskninger om menneskesmugling.

Forelesningsinnlegget anklager ikke mottakeren. Selv om kanskje ikke hver fakta er sann, så festner det meste av det vi hører seg i lytteren som karrige nyheter.

Men er en forelesning teater? Et dumt spørsmål om kritikerns synspunkt veger tungt. Kunst har alltid – fra hulemaleriets og folkekunstens start – valgt form utifra formålet.

Menneskeheten utvikler seg både ved å få mer kunnskap og gjennom følelser, moral og rettferdighetsfilosofi. I denne uendelige reisen har kunsten ikke bare en viktig oppgave, men også mange ansikter.”

Erkki Kanerva, Turun Sanomat (Åbo avis)