Universitetskurs i performancekunst


Et universitetsemne som fungerer som en introduksjon til performancekunst. Hovedvekten i dette emnet ligger på praktisk utprøving av ulike performanceformer og –prosesser, samt refleksjon knyttet til denne praksisen. I tillegg fikk studentene en grunnleggende innføring i performancekunstens historie og teori.

Performancekunst har sine røtter i billedkunsten fra tidlig 1900-talls avantgardekunst som dadaisme, futurisme og surrealisme. I stedet for at kunstverket var et objekt, brukte kunstneren seg selv og kroppen i tid og rom. I tillegg er performancekunsten påvirket av eksperimentell teater, -dans, -litteratur og –musikk, så vel som aktivisme og andre subkulturer. Performancekunsten utforsker grensene og er i stadig endring.

Emnet var samlingsbasert med ulike fokustemaer for hver gang. De ulike temaene for samlingene var identitet og selvbiografisk materiale, hverdag og kunst og egen interesse/performanceprosjekt. I tillegg var det fokus på sted, tid, kropp, handling, publikum og utøver, samt dokumentasjon og performance for/med barn og unge. Emnet avsluttet med en performancekveld hvor studentene viste selvstendige arbeider.
[smart-grid row_height=”250″ margins=”5″ thumbs=”false”]

[/smart-grid]