Fluxus Event Scores

Kursbeskrivelse

En utforskning av prosessen med å skape øvelser, event scores, hendelses instruksjoner og korte forestillingsmanuskript, inspirert av Fluxus og Happening-tradisjonen. Fokuset er på hvordan hver student kan bruke forestillingsmanuskriptene i deres egen kunst og i fremtiden.

Vi eksperimenterer med ulike måterå skape øvelser og manuskript for performance og hendelser, fremfører gamle manuskript, skaper nye øvelser og fremfører disse også. Vi utforsker “scores” som oppskrift, instruksjon, notater, synopsis, tidslinje, hendelsesdikt eller konseptuelt kunstverk og som et grunnlag for deltagende hendelser. Analytiske og historiske tekster støtter de praktiske oppgavene. Kurset er avsluttet med en presentasjon av de nye event scorene gjennom Fluxus Jukebox som format.

I kurset øver vi på å skape fort og dele det vi skaper og dette skaper masse energi!

[smart-grid row_height=”250″ margins=”5″ thumbs=”false”]

[/smart-grid]