UTDANNING

2013 – dd          Kunstakademiet, UiT – Norges arktiske universitet

                        Phd – stipendiat i kunstpedagogikk. 2016/17: utenlandsopphold på Teaterhøgskolen, Helsingfors.

2010 – 2012      Teaterhøgskolen, Helsinki, Finland.

                        Faglærerutdanning i teater. Master.

2007 – 2010     Teaterhøgskolen, Helsinki, Finland.

                        Master i teaterkunst. Program forPerformancekunst og –teori”

Vår 2007          Kunstakademiet i Tromsø.

                        Pilotstudie ”Kunst i byen”

2002 – 2006     Kunstakademiet i Åbo, Finland.

                        Bachelor. Institutt for scenekunst.”Teaterinstruktør”

2005                Dartington College of Arts, England.

                        Erasmus utveksling, ”Visual Performance”

2000 – 2002      Høgskolen i Tromsø.

                        Praktisk-Estetisk Lærerutdanning. Fullført: dans, kunst & håndtverk og norsk.